Välkommen till

SD Blekinge

För en region att lita på

I sverigedemokraternas Blekinge ska samtliga människor erbjudas den bästa möjliga sjukvården inom rimlig tid – oavsett hemort eller storlek på plånbok. I vårt Blekinge får sjukvårdspersonalen den uppskattning de förtjänar i form av rimliga löner och en god arbetsmiljö där kvalitet, tillgänglighet och säkerhet garanteras genom välutbildad och engagerad personal som sätter patienten i centrum. För oss Sverigedemokrater är ett genomgående regionalt mål att främja hela regionen och att motverka dess urbanisering. Detta menar vi på kan uppnås till viss del genom utbyggnad av infrastruktur och företagsfrämjande på landsbygden. Kulturen har även den en central roll i Sverigedemokraternas politik och samhällsbild. Fokus på kulturen för Sverigedemokraterna är att den bidrar till den individuella friheten istället för att begränsa densamma. 

En tillgänglig akut i Karlshamn

En av de viktigaste frågorna för oss Sverigedemokrater är att akuten i Karlshamn skall vara tillgänglig dygnet runt. Under föregående mandatperiod röstade den samlade alliansen tillsammans med Socialdemokraterna för att stänga akuten i Karlshamn, vilket vi motsatte oss. Idag är akuten öppen igen men med mycket begränsade öppettider. Vår uppfattning är att likvärdighet bör råda när det gäller medborgarnas rätt till tillgänglig akutsjukvård eftersom alla länets invånare betalar samma regionskatt. För att jämlikheten ska öka och för att vi ska kunna möta vårdbehovet med en äldre och växande befolkning behöver sjukvården utvecklas – inte avvecklas. Sverigedemokraterna är idag det enda partiet i regionen som vill ha en dygnet-runt-öppen akutmottagning i Karlshamn.

Inga fler stopp för tågstopp

I Blekinge finns en järnväg som går precis förbi flygplatsen i Ronneby. Det finns dock inget tågstopp på platsen. Att placera ett tågstopp där skulle innebära såväl en ökad attraktivitet för flygplatsen som en möjlighet att få ett större antal flygavgångar till fler destinationer. En förutsättning för den ökade attraktiviteten är dock att punktligheten inom kollektivtrafiken behöver bli betydligt bättre än idag.
Sverigedemokraterna kräver även bibehållet tågstopp i Mörrum och Bräkne-Hoby som en självklarhet för en levande landsbygd och en jämställd kollektivtrafik. Sverigedemokraterna är idag det enda partiet som vill utveckla tågtrafiken genom bibehållna tågstationer.

Personalen är det viktigaste vi har

I Sverigedemokraternas Blekinge får sjukvårdspersonalen den uppskattning de förtjänar i form av rimliga löner och en god arbetsmiljö. Ett Blekinge där kvalitet, tillgänglighet och säkerhet i vården garanteras genom välutbildad och engagerad personal som sätter patienten i centrum. Sverigedemokraterna fokuserar på vården och hur vi kan arbeta långsiktigt för att frigöra mer medel till sjukvård och sjukvårdspersonal. Sverigedemokraterna i Blekinge vill införa en förmånsportal som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare för både nya medarbetare som de redan anställda. Sverigedemokraterna i Blekinge vill även anställa personal för att jobba med systemvetenskap och informatik i regionen för att få en effektivare verksamhet med lyckad symbios mellan teknik, människa och organisation.

Satsa på folkhälsan

Sjukvård och symptom är inget som kan diskuteras utan att även orsakerna till dessa tas upp.. Ett större fokus på folkhälsa välkomnar vi och föreslår därför en rad åtgärder för att proaktivt utbilda erforderlig personal samt att 5 informera allmänheten. En viktig satsning som vi vill göra är på levnadsvanemottagningen i såväl Karlshamn som Karlskrona. Levnadsvanemottagningen ser till hela människan och dess miljö, vilket betyder att man ibland får hjälpa en hel familj. När det kommer till missbruk så är det ytterst sällan som det enbart är brukaren som är drabbad, utan det berör hela familjen

Aktuellt

Personalen – för en region att lita på

I Sverigedemokraternas Blekinge får sjukvårdspersonalen den uppskattning de förtjänar i form av rimliga löner och en god arbetsmiljö. Ett Blekinge där kvalitet, tillgänglighet och säkerhet i vården garanteras genom välutbildad och engagerad personal som sätter patienten i centrum. Sverigedemokraterna fokuserar på vården och hur vi kan arbeta långsiktigt för att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen. Rösta […]

läs mer

Frihet – för en region att lita på

Sjukdom är ett ofritt tillstånd och en region där hälsan hos sina invånare inte ses som en mänsklig rättighet kan aldrig vara ett fritt samhälle. Sverigedemokraterna kräver: – att det ska ta max 30 dagar att träffa en specialistläkare i stället för dagens 90 dagar. – att en akutmottagning inrättas i karlshamn. – Att det […]

läs mer

Jämlikhet – för en region att lita på

Jämlikhet mellan medborgare i Blekinge ligger Sverigedemokraterna varmt om hjärtat, där lika förutsättningar för landsbygdsbo som stadsbo, ung som gammal, förmögen som fattig eller kvinna som man skall gälla. Därför kräver Sverigedemokraterna en dygnetrunt-akut i Karlshamn, regelbundna kallelser till prostata-prov, en trygg endometriosvård och bibehållna tågstationer i länet. Rösta Sverigedemokraterna i regionvalet    

läs mer